NGHIÊN CỨU ĐỐI ĐẦU SO SÁNH BỐN HỆ THỐNG PHÂN TÁCH TẾ BÀO GỐC THƯƠNG MẠI
NGHIÊN CỨU ĐỐI ĐẦU SO SÁNH BỐN HỆ THỐNG PHÂN TÁCH TẾ BÀO GỐC THƯƠNG MẠI
Ghép mỡ kết hợp với phân đoạn tế bào tạo mạch nền là một kỹ thuật mới được sử dụng để cải thiện sự bền vững của mô ghép. Hiện nay, một số hệ thống phân lập phân đoạn tế bào tạo mạch nền đã ...
xem thêm...