Thiết bị ghép da Humeca
Đột phá về công nghệ ghép da cho bệnh nhân bỏng.
MEDISPEC ED1000TM
Giải pháp điều trị cương dương với sóng xung kích.
SUPRATHEL®
Làn da thay thế cho bệnh nhân bỏng