Thiết bị ghép da Humeca
Đột phá về công nghệ ghép da cho bệnh nhân bỏng.
SUPRATHEL®
Làn da thay thế cho bệnh nhân bỏng