Surgitron® EMC

Surgitron® EMC


Các nguồn năng lượng Surgitron® FFPF EMC

- Hệ thống EMC hoạt động ở tần số 3.8 MHz. 
- Chế độ cắt (lọc hoàn toàn), hệ thống EMC cung cấp 3 dạng sóng khác mang lại các hiệu ứng cầm máu nhiều hơn cho mô. 
1. Chế độ Cắt/ Quang đông sử dụng một dạng sóng được tách hoàn toàn. 
2. Chế độ quang đông sử dụng một dạng sóng được tách từng phần.
3. Dạng sóng thứ tư là sự đốt bằng tia lửa điện với mục đích phá huỷ mô.

Cơ chế hoạt động của kỹ thuật sóng cao
Sự tương tác của tế bào giúp cho vết cắt chính xác với sự bảo tồn
Sự chính xác– tạo ra vết cắt chính xác ở nhiều cấu trúc mô khác nhau
• Tính đa năng – chưa có máy phẫu thuật nào có thể so sánh về tính đa năng như máy của ellman®
• Phục hồi nhanh chóng – sự phá huỷ mô tối thiểu, tiến trình lành nhanh chóng và bệnh nhân có thể phục hồi nhanh sau phẫu thuật 
• Giảm đau hậu phẫu – phẫu thuật với sóng cao tần ít gây ra chấn thương hơn 
• Giảm phù nề sau phẫu thuật – nhiệt độ thấp tương đương với sự phá huỷ mô ít hơn 
• Ít làm bỏng hay đốt mô thành than– phẫu thuật sóng cao tần giảm tối thiểu tình trạng làm bỏng mô, không giống như laser hay các máy phẫu thuật điện trước đây

Surgitron EMC – Thông số kỹ thuật