Vectra H2 - Công nghệ mô phỏng hình ảnh 3 chiều
Công nghệ mô phỏng 3 chiều giúp bệnh nhân trông thấy được hình ảnh của mình trước và sau khi phẫu thuật thẩm mỹ.
Vectra XT - Công nghệ mô phỏng hình ảnh 3 chiều
Công nghệ mô phỏng 3 chiều giúp bệnh nhân trông thấy được hình ảnh của mình trước và sau khi phẫu thuật thẩm mỹ.
VISIA - Máy soi da công ngệ cao
Công nghệ phân tích da VISIA đánh giá và xem xét một cách toàn diện nhất về làn da của bạn.