VISIA
Thu hút và thuyết phục khách hàng với kết quả hiển thị rõ ràng

Tăng hiệu quả của tiến trình điều trị, tạo sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng

Cùng với sự thay đổi nhận thức trong vấn đề chăm sóc da trên toàn thế giới, Công nghệ phân tích da VISIA đánh giá và xem xét một cách toàn diện nhất về làn da của bạn, với kết quả biểu hiện trên màn hình và in ra theo yêu cầu của khách hàng, và quan trọng hơn là giúp theo dõi sự tiến triển của quá trình điều trị chăm sóc da.