Cooltech Define

Cooltech Define


Công nghệ quang đông mỡ 360 độ

Cooltech Define là thế hệ công nghệ quang đông mỡ cải tiến vượt bậc của cooltech trước đây với kỹ thuật làm lạnh 360 cho phép sử dụng 4 tay cầm vận hành cùng một lúc. Công nghệ này mang lại kết quả điêu khắc cơ thể hoàn hảo và tính an toàn cao, vì vậy hầu hết bệnh nhân đều muốn trải nghiệm tiến trình này.

4 tay cầm điều trị vận hành cùng 1 lúc

Cooltech Define với thiết kế làm lạnh 360 độ và 4 tay cầm vận hành cùng 1 lúc mang lại tiến trình điều trị nhanh chóng, hiệu quả hơn so với các sản phẩm quang đông mỡ khác.


9tay cầm đa dạng phù hợp với các dạng mỡ và vùng điều trị


Khung định vị chính xác


Kết quả sau điều trị