VISIA

Công nghệ chụp và phân tích da VISIA đánh giá và xem xét một cách toàn diện nhất làn da của bạn, với kết quả biểu hiện trên màn hình và in ra theo yêu cầu của khách hàng, và quan trọng hơn là giúp theo dõi sự tiến triển của quá trình điều trị chăm sóc da.


LIÊN HỆ BÁO GIÁ

Danh mục: