Cooltech Define

Cooltech Define là thế hệ công nghệ quang đông mỡ cải tiến vượt bậc với kỹ thuật làm lạnh 360 cho phép sử dụng 4 tay cầm vận hành cùng một lúc. Cooltech Define kích hoạt quá trình apoptosis thông qua kỹ thuật đông lạnh có kiểm soát để loại bỏ vĩnh viễn tế bào mỡ khỏi vùng điều trị.


LIÊN HỆ BÁO GIÁ

Danh mục: