Clarity II

Clarity II là hệ thống duy nhất mang lại sự kết hợp tuyệt vời chưa từng có giữa “năng lượng & tốc độ điều trị” với kỹ thuật IntelliTrak tạo ra kết quả điều trị cao & tốc độ thu hồi vốn đầu tư nhanh. Clarity II giúp nâng tầm phòng khám thẩm mỹ của bạn!


LIÊN HỆ BÁO GIÁ

Danh mục: