Picoplus

Lutronic là nhà sản xuất số 1 của kỹ thuật Nd:YAG đang mang đến giai đoạn tiến hoá kế tiếp của các hệ thống laser chất lượng cao cho trung tâm làm đẹp của bạn. Hệ thống PICOPLUS của LUTRONIC cung cấp các ưu điểm tốt nhất về tính an toàn và hiệu quả mà bạn từng mong đợi từ một hệ thống laser xung na nô giây, với hiệu suất và kết quả điều trị được cải thiện từ một hệ thống laser xung pi cô.


LIÊN HỆ BÁO GIÁ

Danh mục: